Per a les famílies

A les escoles on es porta a terme el Programa SI! pretenem que els nens aprenguin a mantenir hàbits de vida saludables i facilitar-los les habilitats necessàries que els permetin actuar positivament respecte a la seva salut, durant tota la vida.

familia ca

Els nens treballen diverses activitats a l'aula però, perquè els hàbits es consolidin, és fonamental que també treballen en família.

Però també volem que totes les famílies i nens puguin conèixer i aprendre a mantenir bons hàbits de salut, de forma fàcil i divertida.

Per aquest motiu, des de la Fundació SHE volem oferir idees sobre activitats per a compartir en família, sortides o receptes i informació general sobre hàbits saludables per a tothom.

Esperem que us agradi i pugueu participar de manera activa perquè junts, puguem millorar els hàbits saludables de tota la família.

El joc

imagenblog2

El joc és la forma més divertida i fàcil d’aprendre el principal llenguatge dels infants.

El joc sempre té sentit, segons les seves experiències i necessitats particulars, i mostra una ruta cap a la seva vida interior. 

Mitjançant el joc, els nens expressen els seus desitjos, fantasies, temors o conflictes.

pdfDocument: El joc

L'amor i la seva expressió física

imagenblog3

Encara que es trobi bé, vagi a veure al seu metge, com a mínim, un cop l’any perquè li faci una revisió.

Amb freqüència, les revisions serveixen per a descobrir alteracions que, en un principi, no donen símptomes i que són més fàcils de controlar i de tractar.
Prevenir és curar.

Porti una vida sana. Serà un model per a qui té al seu voltant, especialment per als infants. Com més aviat adquireixin hàbits saludables, millor qualitat de vida tindran i menor serà el seu risc cardiovascular en el futur.

pdfDocument: El cor és un òrgan vital

 

Els beneficis de l'Alimentació variada

imagenblog1Els anys preescolars són una etapa crucial per ensenyar als nens hàbits saludables que perdurin durant tota la vida.
Entre els 2 i els 5 anys d'edat, els nens comencen a desenvolupar preferències alimentàries i els seus cossos canvien ràpidament: milloren el control físic, les destreses motrius, l'equilibri i els seus músculs s'enforteixen.
Els nens en aquesta edat senten molta curiositat per tot el que els envolta. Des de la Fundació SHE volem oferir eines que us permetin integrar aquests missatges en la vostra rutina diària.

pdfDocument: Alimentació saludable

Registre de famílies