Articles filtrats per data: Novembre 2014

formacion Ourense 2014La formació del Programa SI! té com a objectiu conscienciar a l'equip docent de la realitat de la malaltia cardiovascular i de la importància de la seva contribució com a formadors en l'adquisició d'hàbits saludables en la població escolar. La formació pretén a més, dotar el professorat tant de coneixements en hàbits saludables com de la metodologia per impartir el Programa SI! a l'aula, donar a conèixer els materials i les eines de treball.

Durant la primera sessió de la formació, a la qual van assistir bona part dels 305 mestres inscrits en la formació (206 a Madrid, 73 a Catalunya i 26 a Ourense), es va capacitar al professorat per manejar la plataforma formativa, es van realitzar les inscripcions a la mateixa i es va navegar per ella amb deteniment, analitzant les lectures teòriques i els treballs pràctics que hauran de realitzar en els propers mesos, per tal que els mestres disposin de tota la informació i puguin manejar-se amb facilitat per l'espai web. Tots els assistents de les primeres sessions presencials van quedar molt satisfets i les van valorar molt positivament.